Секције

Драги ученици, у нашој школи су ове године активне следеће секције:

  1. Секција реторике и беседништва – проф. Ержебет Леринц
  2. Рачуноводствена секција – проф. Милан Витас
  3. Певачка група – проф. Јасна Грбић и Ивана Којић
  4. Економска трибина – проф. Станислав Завишин
  5. Математичка секција – проф. Љубица Иличин
  6. Спортске игре, фитнес – проф. Александар Борић
  7. Зидне новине – проф. Љубица Колунџић
  8. Достигнућа младих у Србији – проф. Тања Радованов
  9. Физичко васпитање – проф. Васа Микалачки
  10. Физичко васпитање - проф. Александар Борић

Ако желите да се укључите у неку од наведених секција, треба да се јавите професору који је за секцију задужен.

Тим за развојно планирање Школе