Школски одбор

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 2018/2019. ГОДИНЕ

Чланове Школског одбора чине по три представника локалне самоуправе (ЛС), запослених у школи (ЕТШ), савета родитеља школе (СП) и председник синдиката (ПС).

           

Јасна Грбић ЕТШ
Ивана Којић ЕТШ
Софија Милићев ЕТШ
Немања Радин ЛС
Немања Вајагић ЛС
Бранислава Дучић ЛС
Неца Белош СР
Ивица Сремчев СР
Блаже Кокот СР
Бранислав Јесић ПС