Помоћно особље

Помоћно особље у нашој школи чине:

 - Марић Драган

 - Телечки Гордана

 - Ђорђевић-Кењало Божана

 - Блажић Катарина

 - Белош Живица

 - Јеловац Оливера

 - Симић Француски Биљана

 - Бјелотомић Мирко