Каталог курсева

 

КАТАЛОГ ПРОГРАМА КУРСЕВА

 

 
Назив
курса
 
Број
часова
Трајање
програма
Динамика извођења
Термини за
извођење 
Цена
курса 
Начин
плаћања 
200
око 3 месеца
2-3 пута недељно по 3-4 школска часа
пре подне, после подне или суботом и недељом
(по договору са кандидатима)
30.000
У цену су урачунати предавачи, полагање тестова, издавање сертификата и скрипта
 
у више месечних рата
40
4-5 недеља
2-3 пута недељно по 3-4 школска часа
пре подне, после подне или суботом и недељом
(по договору са кандидатима)
8.000
без испита за класу
У цену су урачунати предавачи, издавање сертификата и скрипта
 
у две рате
 
130
око 4 месеца
2-3 пута недељно по 3-4 школска часа
пре подне, после подне или суботом и недељом
(по договору са кандидатима)
24.000
без испита за класу
У цену су урачунати предавачи, издавање сертификата и скрипта
 
у више месечних рата
 
32
0ко 4 недеље
2-3 пута недељно по 3-4 школска часа
пре подне, после подне или суботом и недељом
(по договору са кандидатима)
7.000
без испита за класу
У цену су урачунати предавачи, издавање сертификата и скрипта
 
у две рате
 
21
1 месец
2 пута недељно по 3 школска часа
пре подне, после подне или суботом и недељом
(по договору са кандидатима)
5.000
У цену су урачунати предавачи, издавање сертификата и скрипта
 
у две рате
 
90
3 месеца
2 пута недељно по 3 школска часа
пре подне, после подне или суботом и недељом
(по договору са кандидатима)
19.000
У цену су урачунати предавачи, издавање сертификата и скрипта
 
у више месечних рата
30
1 месец
2 пута недељно по 3 школска часа
пре подне, после подне или суботом и недељом
(по договору са кандидатима)
9.000
У цену су урачунати предавачи, издавање сертификата и скрипта
 
у две рате

 

 

Назив

курса

Број

часова

Трајање

 програма

Динамика извођења

Термини за извођење

Цена

курса

Начин плаћања