Финансијски администратор 1. разред

 

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 1. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, pre-intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Физичко васпитање - - - - -
4. Математика Математика за 1. раѕред средње школе Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2012.
5. Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика за 1. Разред средње школе Др Никола Клем Завод за уџбенике Београд 2011
6. Историја Историја за 1. разред средњих стручних и уметничких школа Драгољуб М. Кочић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2005.
7. Географија Географија,уџбеник за трећи разред гимназије

Винко Ковачевић

Босиљка Младеновић Кљајић

Клетт Београд 2016.
8. Биологија Биологија  за 1 и 2 разред средње школе Драгослав Маринковић, Катица Пауновић и Вељко Терзија; Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2005
9. Принципи економије Принципи економије Ђорђе Митровић, Биљана Пешаљ Датастатус Београд 2012.
10. Рачуноводство

Рачуноводство за први разред економске школе

Рачуноводство за други разред економске школе

Вера Познанић Леко

 

 

Вера Познанић Леко

Завод за уџбенике

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

Београд

 
11. Финансијско пословање Финансијско пословање уџбеник за први разред економске школе Владимир Закић, Сњежана Ђурђевић Вера Мировић Завод за уџбенике Београд 2015.год.
12. Канцеларијско пословање Канцеларијско пословање за први разред средњих стручних школа Рајковић Слободан
Суботић Бранка
Завод за уџбенике Београд 2014.
13. Пословна економија

Пословна економија за први разред економске школе

 

Пословна економија за други разред економске школе

Ставрић Божидар
Пауновић Благоје
Бојовић С. Петар

 

Кисић Светлана
Павловић Мира

Завод за уџбенике

 

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

 

Београд

2003. и наредна издања

 

2006. и наредна издања

14. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за први разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
15. Верска настава - - - - -