Финансијски администратор 2. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 2. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, pre-intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Страни језик први-Н Direkt 1 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика Математика за 2. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2010.
6. Историја Историја за 2. разред средњих стручних школа Иван М. Бецић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2007.
7. Принципи економије Принципи економије Ђорђе Митровић Датастатус Београд 2013.
8. Рачуноводство

Рачуноводство за први разред економске школе

Рачуноводство за други разред економске школе

Вера Познанић Леко

 

 

 

 

Вера Познанић Леко

Завод за уџбенике

 

 

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

 

 

Београд

-
9. Финансијско пословање Нема одговарајућег уџбеника - - - -
10. Канцеларијско пословање Канцеларијско пословање за други разред средњих стручних школа; Образовни профил: финансијки администратор Рајковић Слободан
Суботић Бранка
Завод за уџбенике Београд 2015.
11. Пословна економија

Пословна економија за први разред економске школе

 

Пословна економија за други разред економске школе

Ставрић Божидар
Пауновић Благоје
Бојовић С. Петар

 

Кисић Светлана
Павловић Мира

Завод за уџбенике

 

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

 

Београд

2003. и наредна издања

 

2006. и наредна издања

12. Пословна информатика - - - - -
13. Право Право Драгица Пикула и Виолета Трајковић Завод за уџбенике Београд 2008.
14. Финансијско-рачуноводствена обука - - - - -
15. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за други разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
16. Верска настава - - - - -