Финансијски администратор 3. разред

 

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 3. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Страни језик први-Н Direkt 2 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика нема уџбеника, само збирка Тестови из математике за 3. разред Слободан Павловић, Весна Врцељ , Петар Ћулум и Миодраг Гавриловић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2003.
6. Ликовна култура Ликовна култура - уџбеник за средње стручне школе Видосава Галовић Завод за уџбенике Београд 2010.
7. Рачуноводство

Рачуноводство за трећи разред економске школе

Рачуноводство за четврти разред економске школе

Вера Познанић Леко

 

 

Вера Познанић Леко

Завод за уџбенике

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

Београд

 
8. Финансијско пословање Финансијско пословање за 3. разред економске школе

Душан Марковић

Сандра Стојадиновић Јовановић

Датастатус Београд 2015.
9. Пословна економија

Пословна економија за трећи разред економске школе

Пословна економија за четврти разред економске школе

Ставрић Божидар
Пауновић Благоје

 

Ставрић Божидар
Пауновић Благоје
Петковић Горан

Завод за уџбенике

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

Београд

2004. и наредна издања

2002. и наредна издања

10. Право Право Драгица Пикула и Виолета Трајковић Завод за уџбенике Београд 2008.
11. Финансијско-рачуноводствена обука Нема одговарајућег уџбеника - - - -
12. Јавне финансије Јавне финансије, уџбеник за 3. и 4. разред средње економске школе

Божидар Раичевић

Милан Кецман

Завод за уџбенике Београд 2015.
13. Национална економија Национална економија Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић Гавриловић, Гојко Рикаловић, Жаклина Стојановић, Дејан Молнар Завод за уџбенике Београд 2016.
14. Пословни енглески језик-и - - - - -
15. Електронско пословање-и - - - - -
16. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за трећи разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
17. Верска настава - - - - -