Комерцијалиста 1. разред

 

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 1. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, pre-intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Страни језик први-Н Direkt 1 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика Математика за 1. разред средње школе Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2012.
6. Ликовна култура Ликовна култура - уџбеник за средње стручне школе Видосава Галовић Завод за уџбенике Београд 2010.
7. Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика за 1. Разред средње школе Др Никола Клем Завод за уџбенике Београд 2011
8. Историја Историја за 1. разред средњих стручних и уметничких школа и Историја за 2. разред средњих стручних школа Драгољуб М. Кочић; Иван М. Бецић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2005, 2007.
9. Физика

Физика 1 за први разред четворогодишњих средњих стручних школа

Физика 1 збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред четворогодишњих средњих стручних школа

Татјана М.Бобић

Милан О. Распоповић

 

 

Татјана М.Бобић

Милан О. Распоповић

Завод за уџбенике

 

 

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

 

 

Београд

2009.

 

 

 

 

2009.

10. Географија Географија Србије (уџбеник за стручне школе) Милка Бубало-Живковић, Бојан Ђерчан, Даринка Максимовић Завод за уџбенике Београд 2018.
11. Страни језик други-Е Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
12. Страни језик други-Н Direkt 1 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
13. Принципи економије Принципи економије, уџбеник за 1. разред економске школе

Ђорђе Митровић

Биљана Пешаљ

Датастатус Београд 2012.
14. Право Основи права Драгица Пикула и Виолета Трајковић Завод за уџбенике Београд 2011.
15. Канцеларијско пословање Савремена пословна кореспонденција за 1. разред економске школе и 3. разред туристичко-угоститељске школе

Мирослава Грујић

Милена Стегеншек

Елизабета Шарковић

Завод за уџбенике Београд 2007.
16. Рачуноводство у трговини Рачуноводство за први разред Економске школе Вера Познанић Леко Завод за уђбенике Београд 2016
17. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за први разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
18. Верска настава - - - - -