Комерцијалиста 2. разред

 

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 2. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, pre-intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Страни језик први-Н Direkt 1 и 2 Dорђо Мота Klett Београд 2015
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика Математика за 2. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др.Ратко Тошић и др Ђура Паунић Завод за издавање уџбеника Београд 2010.
6. Хемија Хемија, за средње школе Радивој Николајевић Завод за уџбенике Београд 1998.
7. Биологија Биологија за 1 и 2 разред средње школе Драгослав Маринковић, Катица Пауновић и Вељко Терзија; Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2005.
8. Страни језик други-Е Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
9. Страни језик други-Н Direkt 1 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
10. Принципи економије Принципи Економије Ђорђе Митровић Дата статус Београд 2013.
11. Право Право Драгица Пикула Завод за уџбенике Београд 2006-2010.
12. Канцеларијско пословање Канцеларијско пословање за 2. разред средњих стручних школа

Слободан Рајковић

Бранка Суботић

Завод за уџбенике Београд 2015.
13. Рачуноводство у трговини Рачуноводство за четврту годину економске школе Вера Познанић Леко Завод за уђбенике Београд 2016
14. Организација набавке и продаје - - - - -
15. Обука у виртуелном предузећу - - - - -
16. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за други разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
17. Верска настава - - - - -