Комерцијалиста 4. разред

 

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 4. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Физичко васпитање - - - - -
4. Математика Математика са збирком задатак за 4. разред средње школе Др Ендре Пап, др Загорка Лозанов-Црвенковић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2006.
5. Социологија са правима грађана

Социологија

Устав и права грађана

                 -

Стеван Лилић и Светислава Булајић

Завод за уџбенике Београд

2011-2012

2006-

6. Страни језик други-Н Direkt 3 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
7. Обука у виртуелном предузећу Предметни професор обезбеђује материјал за учење        
8. Трговинско пословање

Спољнотрговинско и девизно пословање за IV разред економске школе

Основи економије за IV разред економске школе

 

Милорад Унковић

 

 

 

Милорад Унковић

Завод за уџбенике

 

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

 

Београд

 

2007.

 

 

 

2008.

9. Маркетинг у трговини Маркетинг, за IV разред економске и трговинске школе

Хасан Ханић,

Стипе Ловрета, Јелена Ачић

Завод за уџбенике Београд 2004.
10. Финансије Монетарна економија и Монетарна економија и банкарство Александар Живковић, Жарко Ристић, Ружица Ђорђевић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2011
11. Предузетништво Предметни професор обезбеђује материјал за учење - - - -
12. Пословни енглески језик-и - - - - -
13. Електронско пословање-и - - - - -
14. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за четврти разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
15. Верска настава - - - - -