Техничар обезбеђења 4. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
 1 Српски језик и књижевност Читанка за 4. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
 2 Енглески језик први страни Headway, pre-intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 3 Немачки језик први страни Директ 3 Ђорђо Мота Клет Београд 2015
 4 Филозофија ? ? ? ? ?
 5 Историја Историја за 3. разред гимназије природно математичког смера и 4. разред општег и друштвено - језичког смера Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић Завод за уџбенике Београд 2018.
 6 Физичко васпитање          
 7 Математика Математика са збирком задатак за 4. разред средње школе Др Ендре Пап, др Загорка Лозанов-Црвенковић Завод за издавање уџбеника Београд 2006
 8 Устав и права грађана Устав и права гађана, за 4. Разред гимназије и 3. И 4. разред средњих стручнихг школа Стеван Лилић и Светислава Булајић Завод за уџбенике Београд 2006.
 9 Статистика

Статистика за 3. и 4. разред економске, угоститељско-туристичке и правно-биротехничке школе

 

Статистика збирка задатака са решењима за 3. и 4. разред средње школе за економску, правно-биротехничку и угоститељско-туристичку школу

Милева Жижић

Марија Видић

 

 

 

 

Милева Жижић

Марија Видић

Милан Вукосављевић

Завод за уџбенике и наставнка средства

 

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

 

 

 

Београд

 

2004.

 

2005

 10 Основи матичне евиденције Основи матичне евиденције, уџбеник за 3. И 4. разред правне и биротехничке школе. Босиљка Мијатовић Завод за уџбенике Београд 2012.
 11 Систем обезбеђења Систем обезбеђења Мићо Бошковић Завод за уџбенике Београд 1997.
 12 Заштита од пожара и заштита на раду - - - - -
 13 Служба обезбеђења Служба обезбеђења, за 3. И 4. разред правне и биротехничке школе Мићо Бошковић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 1998.
 14 Основи кривичног права и криминалистике Основи кривичног права и криминалистике, за 3. И 4. разред правне и биротехничке школе Мићо Бошковић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 1998.
 15 Основи правних поступака - - - - -
 16 Борилачке вештине - - - - -
 17 Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за четврти разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
 18 Верска настава - - - - -