Економски техничар 4. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 4. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Физичко васпитање - - - - -
4. Математика Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе Радич Вучићевић, Милорад Ђорђевић, Миливоје Лазић Завод за издавање уџбеника Београд 2014.
5. Основи економије Основи економије за 4. разред економске школе Милорад Унковић Завод за уџбенике Београд 2008.
6. Пословна економија Пословна економија за четврти разред економске школе Ставрић Божидар
Пауновић Благоје
Петковић Горан
Завод за уџбенике Београд 2002. и наредна издања
7. Рачуноводство Рачуноводство за четврти разред економске школе Вера Познанић Леко Завод за уђбенике Београд 2016
8. Статистика Збирка задатака из статистике Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вкосављевић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2011
9. Уставно и привредно право Право Невенка Суботић-Константиновић и Босиљка Мијатовић Завод за уџбенике Београд 1997.
10. Монетарна економија и банкарство Монетарна економија и банкарство Светлана Поповић, Владимир Медан Датастатус Београд 2015.
11. Маркетинг Маркетинг за 4. разред економске и трговинске школе

Хасан Ханић

Стипе Ловрета

Јелена Ачић

Завод за уџбенике Београд 2011.
12. Пословна информатика Пословна информатика за четврти разред економске школе Др Драган Маринчић Завод за уџбенике Београд 2011
13. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за четврти разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
14. Верска настава - - - - -