Туристичко-хотелијерски техничар 1. разред

 

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 1. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, pre- intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Страни језик први-Н Direkt 1 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика Математика за 1. разред средње школе Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2012.
6. Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика за 1. Разред средње школе Др Никола Клем Завод за уџбенике Београд 2011
7. Историја Историја за 1. разред средњих стручних и уметничких школа Драгољуб М. Кочић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2005.
8. Физика Физика 1 за први разред четворогодишњих средњих стручних школа

Татјана М.Бобић

Милан О. Распоповић

Завод за уџбенике Београд 2009.
9. Географија Географија за 1. разред гимназије

Гавриловић Љиљана

Гавриловић Душан

Завод за уџбенике Београд 2017.
10. Хемија Хемија, за први разред средње школе Радивој Николајевић Завод за уџбенике Београд 1998.
11. Биологија Биологија за 1 и 2 разред средње школе Драгослав Маринковић, Катица Пауновић и Вељко Терзија; Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2005.
12. Страни језик други-Е Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
13. Страни језик други-Н Direkt 1 Djordjo Mota Klett Beograd 2015
14. Основи туризма и угоститељства Основи туризма и угоститељства за 1. разред угоститељско-туристичке школе за све образовне профиле

Бојан Зечевић

Александрар Ђорђевић

Јелена Чеперковић

Љиљана Трипковић

Венса Тодоровић

Завод за уџбенике Београ 2014.
15. Основи економије - - - - -
16. Агенцијско и хотелијерско пословање - - - - -
17. Професионална пракса - - - - -
18. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за први разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
19. Верска настава - - - - -