Туристичко-хотелијерски техничар 3. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
 1 Српски језик и књижевност Читанка за 3. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
 2 Страни језик први-Е Headway, pre- intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 3 Страни језик први-Н Директ 2 Ђорђо Мота Клет Београд 2015
 4 Физичко васпитање - - - - -
 5 Математика Математика за 3. разред средње школе Др Владислав Милошевић, др Миодраг Ивовић, Ратко Ненадовић, Крстомир Симић Завод за издавање уџбеника Београд 2013
 6 Страни језик други-Е Headway, pre- intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 7 Страни језик други -Н Директ 2 Ђорђо Мота Клет Београд  
 8 Агенцијско и хотелијерско пословање - - - - -
 9 Пословна кореспонденција - - - - -
 10 Туристичка географија Туристичка географија Божидар Станишић, Момчило Бујошевић Завод за уџбенике Београд 2012.
 11 Психологија у туризму Предметни наставник обезбеђује наставни материјал        
 12 Финансијско пословање - - - - -
 13 Маркетинг у туризму и угоститељству - - - - -
 14 Историја уметности Историја уметности за 1. и 2. разред ликовне и 3. разред угоститељско - туристичке школе Видосава Галовић Завод за уџбнике Београд 2018.
 15 Професионална пракса - - - - -
 16 Изборни предмет према програму - - - - -
 17 Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за трећи разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
 18 Верска настава - - - - -