Кувар 2. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 2. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
3. Страни језик први-Е ку Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика Математика за 2. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2010.
6. Екологија и заштита животне средине - - - - -
7. Економика туристичких и угоститељских предузећа Економика и организација предузећа, за II разред угоститељско-туристичке школе Љиљана Косар Завод за уџбенике Београд 2002.
8. Туристичка географија Туристичка географија за 4.разред угоститељске-туристичке школе Стеван Станковић Завод за уџбенике Београд 2017.
9. Куварство Супе чорбе,Јела од поврћа јела од јаја,јела од теста,Шкољке ракови мекушци и рибе; Милорад Вукић Милијанко Портић; Завод за уџбенике; Београд; 2004;
10. Професионална пракса кув Супе чорбе,Јела од поврћа јела од јаја,јела од теста,Шкољке ракови мекушци и рибе; Милорад Вукић Милијанко Портић; Завод за уџбенике; Београд; 2004;
11. Путеви хране-и - - - - -
12. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за други разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
13. Верска настава - - - - -