Кувар 3. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 3. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Физичко васпитање - - - - -
3. Математика Математика са збирком задатак за 3. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Милан Вукасовић и др Ђура Паунић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2003.
4. Историја Историја за први разред трогодишњих стручних школа Данило Шаренац Завод за уџбенике Београд 2018.
5. Социологија са правима грађана

Социологија

Устав и права грађана

                  -

Стеван Лилић и Светислава Булајић

Завод за уџбенике Београд

2011-2012

2006-

6. Предузетништво Предметни професор обезбеђује потребан материјал - - - -
7. Куварство

Примарна литература:Хладна предјела,Јела по поруџбини и посластице,готова јела;

 

Секундарна литература: Куварство и посластичарство са практичном наставом за трећи разред угоститељско-туристичке школе

Милорад Вукић Милијанко Портић;

 

 

 

 

 

Милорад Вукић Милијанко Портић;

Завод за уџбенике;

 

 

 

 

 

Завод за уџбенике;

Београд;

 

 

 

 

 

 

Београд;

2004;

 

 

 

 

 

 

2003

8. Националне кухиње - - - - -
9. Основе услуживања Основе услуживања за трећи разред угоститељско-туристичке школе, образовни профили: кувар и посластичар Лонцовић Наташа; Лончар Мирко Завод за уџбенике Београд 2016
10. Општа туристичка географија-и

Туристичка географија

(за 3.разред угоститељско-туристичке школе)

Божидар Станишић, Момчило Бујошевић Завод за уџбенике Београд 2012.
11. Изабрани спорт-и             -              -          -              -     -
12. Историја (одабране теме)-и             -              -          -              -     -
13. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за трећи разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
14. Верска настава - - - - -