Конобар 2. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 2. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е ко Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика Математика за 2. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2010.
6. Екологија и заштита животне средине - - - - -
7. Економика туристичких и угоститељских предузећа Економика и организација предузећа, за II разред угоститељско-туристичке школе Љиљана Косар Завод за уџбенике Београд 2002.
8. Туристичка географија Туристичка географија за 4.разред угоститељске-туристичке школе Стеван Станковић Завод за уџбенике Београд 2017.
9. Страни језик други-Н Direkt 1 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
10. Услуживање

Примарна литература: Услуживање за 2. разред угоститељско-туристичке школе, образовни профил:

Конобар;

Секундарна литература:

 

Услуживање са практичном наставом 2, уџбеник за други разред угоститељско-туристичких школа, смер Конобар

Ненадовић Далибор; Гвозден Игор; Комленац Душан; Стојановић Ђорђе; Глиџић Мирољуб;

 

 

 

 

Мирко Лончар, Нада Лончар, Наташа Лонцовић

Завод за уџбенике;

 

 

 

 

 

 

 

Хотелијерска тренинг школа

Београд;

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд

2016;

2014

11. Исхрана - - - - -
12. Основе куварства

Примарна литература:Технологија занимања за 1и2 годину позивно усмереног образовања угоститељске струке куварског смера;

 

 

Секундарна литература: Основи куварства и посластичарства, уџбеник за други и трећи разред угоститељско-туристичких школа, за образовни профил: конобар

Стеван Швендерман;

 

 

 

 

 

 

 

 

Иво Миковић, Мирко Лончар

Центар за образовање стручних кадрова у терцијалним делатностима робно и новчаном прометуса заједничким средњим образовањем ,,Јован Трајковић,, Зрењанин;

 

Хотелијерска школа д.о.о.

Зрењанин;

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд

1978;

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

13. Професионална пракса кон

Примарна литература: Услуживање за 2. разред угоститељско-туристичке школе, образовни профил:

Конобар;

Секундарна литература:

 

Услуживање са практичном наставом 2, уџбеник за други разред угоститељско-туристичких школа, смер Конобар

Ненадовић Далибор; Гвозден Игор; Комленац Душан; Стојановић Ђорђе; Глиџић Мирољуб;

 

 

 

 

Мирко Лончар, Нада Лончар, Наташа Лонцовић

уџбенике;

 

 

 

 

 

 

 

Хотелијерска тренинг школа

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд

2014

14. Изабрани спорт-и            -              -          -              -    -
15. Ликовна култура-и Ликовна култура - уџбеник за средње стручне школе Видосава Галовић Завод за уџбенике Београд 2010.
16. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за други разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
17. Верска настава - - - - -