Конобар 3. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 3. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Физичко васпитање - - - - -
3. Математика Математика са збирком задатак за 3. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Милан Вукасовић и др Ђура Паунић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2003.
4. Историја Историја за први разред трогодишњих стручних школа Данило Шаренац Завод за уџбенике Београд 2018.
5. Социологија са правима грађана

Социологија

Устав и права грађана

                 -

Стеван Лилић и Светислава Булајић

Завод за уџбенике Београд

2011-2012

2006-

6. Предузетништво Предметни професор обезбеђује потребан материјал - - - -
7. Страни језик други-Н Direkt 2 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
8. Свечани пријеми

Свечани пријеми за трећи разред угоститељско-туристичке школе-образовни профил: конобар;

 

Свечани пријеми, уџбеник за трећи разред угоститељско-туристичких школа, смер Конобар

Миковић Ивица; Лончар Нада и Лончар Мирко;

 

 

 

 

Мирко Лончар, Нада Лончар, Наташа Лонцовић

Завод за уџбенике;

 

 

 

 

 

Хотелијерска тренинг школа

Београд;

 

 

 

 

 

 

Београд

2015;

 

 

 

 

 

 

 

2014

9. Услуживање

Услуживање са практичном наставом за 3. i 4. разред (за конобара и кулинарског техничара);

 

Услуживање са практичном наставом 3, уџбеник за други разред угоститељско-туристичких школа, смер Конобар

Красавчић Миленко и Нићетин Светозар;

 

 

 

 

Мирко Лончар, Нада Лончар, Наташа Лонцовић

Завод за уџбенике;

 

 

 

 

Хотелијерска тренинг школа

Београд;

 

 

 

 

 

Београд

2014;

 

 

 

 

 

 

2014

10. Психологија у туризму и угоститељству Предметни наставник обезбеђује наставни материјал - - - -
11. Основе посластичарства Основи куварства и посластичарства, уџбеник за други и трећи разред угоститељско-туристичких школа, за образовни профил: конобар Иво Миковић, Мирко Лончар Хотелијерска школа д.о.о. Београд 2014
12. Општа туристичка географија-и

Туристичка географија

(за 3.разред угоститељско-туристичке школе)

Божидар Станишић, Момчило Бујошевић Завод за уџбенике Београд 2012.
13. Изабрани спорт-и            -              -          -              -    -
14. Историја (одабране теме)-и            -              -          -              -    -
15. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за трећи разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
16. Верска настава - - - - -