Конобар 1. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
 1 Српски језик и књижевност Читанка за 1. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
 2 Енглески језик Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 3 Физичко васпитање - - - - -
 4 Математика Математика за 1. раѕред средње школе Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2012.
 5 Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика за 1. Разред средње школе Др Никола Клем Завод за уџбенике Београд 2011
 6 Хемија Хемија, за средње школе Радивој Николајевић Завод за уџбенике,., Београд 1998.
 7 Географија Географија Србије (уџбеник за стручне школе) Даринка Максимовић, Бојан Ђерчан, Милка Бубало-Живковић Завод за уџбенике Београд 2018.
 8 Страни језик 2 Немачки језик Директ 1 Ђорђо Мота Клет Београд 2015
 9 Здравствена култура - - - - -
 10 Основе туризма и угоститељства Основи туризма и угоститељства за 1. разред угоститељско – туристичке школе за све образовне профиле

Бојан Зечевић

Александар Ђорђевић

Јелена Чеперковић

Љиљана Трипковић

Весна Тодоровић

Завод за уџбенике Београд 2014.
 11 Услуживање

Основна литература: Услуживање за први разред угоститељско-туристичке школе, образовни профил КОНОБАР и УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР;

 

Секундарна литература: Услуживање са практичном наставом, уџбеник за први разред угоститељско-туристичких школа

 

 

Далибор Ненадовић, Игор Гвозден;

 

 

 

 

 

 

 

Мирко Лончар, Нада Лончар, Наташа Лонцовић;

Завод за издавање уџбеника;

 

 

 

 

Хотелијерска тренинг школа д.о.о.;

Београд;

 

 

 

 

 

 

Београд;

2015;

 

 

 

 

 

 

2014;

 12 Професионална пракса

Услуживање за први разред угоститељско-туристичке школе, образовни профил КОНОБАР и УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР;

 

Секундарна литература: Услуживање са практичном наставом, уџбеник за први разред угоститељско-туристичких школа

Далибор Ненадовић, Игор Гвозден;

 

 

 

 

 

 

 

Мирко Лончар, Нада Лончар, Наташа Лонцовић

Завод за издавање уџбеника;

 

 

 

 

Хотелијерска тренинг школа д.о.о.;

Београд;

 

 

 

 

 

 

Београд;

Завод за издавање уџбеника;

 

 

 

 

2014;

 13 Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за први разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
 14 Верска настава - - - - -