Трговац 2. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
 1 Српски језик и књижевност Читанка за 2. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић      
 2 Енглески језик Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 3 Немачки језик Директ 1 Ђорђо Мота Клет Београд  
 4 Физичко васпитање          
 5 Математика Математика за 2. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Милан Вукасовић и др Ђура Паунић Завод за издавање уџбеника Београд 2003
 6 Техника продаје и услуге купцима

1. Трговинско пословање, за 1. разред трговинске школе

 

 

2. Трговинско пословање, за 2. разред трговинске школе

 

 

 

3. Трговинско пословање, за 3. разред трговинске школе

 

- Љубомир Милосављевић, Мила Јанчетовић, Љубисав Јоловић, Љубивоје Младеновић

- Љубомир Милосављевић, Мила Јанчетовић, Љубисав Јоловић, Љубивоје Младеновић

- Љубомир Милосављевић, Радован Кнежевић, Мила Јанчетовић

- Завод за уџбенике

 

 

- Завод за уџбенике

 

 

- Завод за уџбенике

- Београд

 

 

 

 

- Београд

 

 

 

- Београд

- 2002.

 

 

 

- 2002.

 

 

 

 

- 2003.

 7 Познавање робе - - - - -
 8 Основи пословања у трговини Економика и оганизација трговинских предузећа, за 2. разред трговинске школе Драгутин Радуновић, Стипе Ловрета, Војин Калинић Завод за уџбенике Београд 2010.
 9 Маркетинг у трговини Маркетинг, за IV разред економске и трговинске школе

Хасан Ханић,

Стипе Ловрета, Јелена Ачић

Завод за уџбенике Београд 2004.
 10 Практична настава Дневник за пракичну наставу, за 2. разред трговинске школе, образовни профил - трговац Гордана Вујошевић, Марица Кнежевић, Славица Божић Завод за уџбенике Београд 2008.
 11 Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за други разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
 12 Верска настава