Кувар 2016-2017

Кувар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: три године

Број ученика који уписујемо: 15 ученика

 

Наставни план можете погледати кликом на линк.

 

Кувар ће умети да:

- организује свој рад и радно место, прима, обрађује и складишти намирнице, припрема јела и декорише их, издаје поруџбине и води евиденцију.

 

Блок настава и Професионална пракса 

Из предмета Куварство ученици првог разреда имају две недеље блок наставе у школском кабинету-радионици. Из истог предмета ученици у другом разреду имају три недеље блок наставе, а у трећем разреду четири недеље блок наставе која се организује у кабинету или у угоститељском објекту.
Професионалну праксу имау недељу дана ученици првог разреда, а две недеље ученици другог разреда у угоститељским објектима.
 
 
Практична настава
 
Практичну наставу обављају ученици другог и трећег разреда по један дан недељно у школској радионици или угоститељским објектима.

 

Куда даље?

- доквалификација за четврти степен

- наставак даљег школовања у високошколским установама

- основне струковне студије

- основне академске студије

- дипломске академске студије – мастер

 

Подручје запошљавања:

- угоститељство и туризам