Економски техничар

Смер: Економски техничар
Подручје рада: економија, право и администрација

Број ученика: 30

Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији.
 
Списак предмета за образовни профил који се уче у 1. разреду:
 

- општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Историја
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Екологија
 • Хемија

- стручни предмети:

 • Основи економије
 • Пословна економија
 • Рачуноводство
 • Савремена пословна кореспонденција

- изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање
 
По завршетку четворогодишњег школовања ученици имају могућност:
 
 • да наставе школовање  у високошколским установама,
 • да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским објектима...)
 
Послови:
 • у области књиговодства и рачуноводства,
 • у области финансија,
 • благајнички послови,
 • послови економске пропаганде...