Туристички техничар

Образовни профил: Туристички техничар
Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Број ученика: 30
 
Списак предмета који се уче у 1. години:
 

- општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија

- обавезни стручни предмети:

 • Други страни језик
 • Основи туризма и угоститељства
 • Агенцијско и хотелијеско пословање

- изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање
 
Туристички техничар ће умети да:
 
 • припрема, израђује и обрачунава туристичке услуге,
 • пласира и продаје туристичке услуге,
 • прати реализацију туристичких услуга,
 • услужи госте у хотелу,
 • комуницира са гостима и клијентима на страним језицима.
Туристички техничар у наставном плану и програму има:
 
два страна језика,
опште-образовне предмете (географија, рачунарство и информатика,  математика,  српски језик и књижевност…),
стручне предмете (основи туризма и угоститељства, туристичка географија, агенцијско и хотелијерско пословање…)
 
У оквиру предмета агенцијско и хотелијерско пословање се реализује практична настава у туристичким агенцијама и хотелима:
 
 • у 1. години две недеље,
 • у 2. години три недеље,
 • у 3. години пет недеља,
 • у 4. години пет недеља.
 
Након завршеног средњег образовања туристички техничар ће моћи да:
 
 • ради у туристичкој агенцији или на рецепцији,
 • настави школовање на факултету.