Јасмина Травар

Запослена на пословима администрације Школе од 01.01.2012. године. Завршила Вишу економску школу на универзитету у Новом Саду.