Јанков Емилија

 – Филозофски факултет, Скопље,

 – Професор народне одбране,

 – Ради као библиотекар и координатор за ванредне ученике.