Директор школе

професор Тања Радованов

тел. 0230/402-130