У сарадњи са Црвеним крстом, школске 2023/2024. године, у одељењима првих разреда  спроведене су едукације о  теми везаној за трговину људима.

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем и представља злоупотребу и експлоатацију људских бића кроз присилно ропство принудним радом, проституцијом, коришћењем жртава за вршење кривичних дела…  Пошто трговина људима угрожава основна људска права на живот, слободу кретања, слободу избора, школовање и  здравствену заштиту, третирали смо ову едукацију  као превентивну активност Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.

 Едукацију су прошли сви ученици првих разреда. Пошто су млади људи најчешће жртве трговине људима, сматрамо да је управо едукација о овој теми значајан потез који доприноси да се ризици смање на минимум.

 Едукатор и тренер из области Превенције трговине људима билa jе стручни сарадник Црвеног крста Joвана Рожајац. Едукације су одржане  од 16. до 18. октобра у  просторијама наше  школе за време ЧОС-а.

Циљ  едукације је подизање нивоа свести ученика о овом проблему, презентовање појма трговине људима, навођење разлога због којих  људи постају жртве трговине људима, објашњењe начина врбовања и облика експлоатације људи као и навођење  механизама контроле жртава. Такође је указано и  на могућности превенције и на  начине заштите које им стоје на располагању.

Ову поучну едукацију коју је иницирао Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, организовала је  Емила Кленанц, вођа Тима за сарадњу са Црвеним крстом и здравствену заштиту ученика. 

У Кикинди, 19.10.2023. 

Емила Кленанц