Подручје рада: економија, право и администрација
Трајање образовања: четири године
Број ученика који уписујемо: 28


Економски техничар је један од најстаријих профила који је модернизован у складу са захтевима данашњег тржишта. Ученици ће научити да обављају комерцијалне и рачуноводствене послове, да развијају идеју сопственог посла, а самим тим и предузетничку способност.


Практичне вештине ученици стичу у раду у својим виртуелним предузећима у школи, али и обављајући праксу ван школе у стварним предузећима.

Наставак школовања у високошколским установама једна је од могућности коју пружа овај образовни профил.

Посао могу да пронађу у банкама, осигуравајућим кућама, књиговодственим агенцијама, производним и трговинским компанијама и државним предузећима.