Консултације за матурски испит 4.3 Туристичко-хотелијерски техничар. Среда  08.06.2022. године Агенцијско и хотелијерско пословање 10:45 – 11:25Маркетинг у туризму и угоститељству  11:30 – 12:15
Предметни наставници: Дубравка Варађанин, Наташа Крстић