Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам
Трајање образовања: три године
Број ученика који уписујемо: 28


Кувар је једно од најпопуларнијих занимања на тржишту рада, како у нашој земљи, тако и у иностранству. Ученици ће научити да обављају куварске послове, сервирају, декоришу оброке, издају поруџбине и воде евиденцију.

Практична настава се обавља у специјализованом кабинету за куварство и кроз велики број часова практичне наставе ван школе у угоститељским објектима.

Наставак школовања у високошколским установама једна је од могућности коју пружа овај образовни профил.

Посао могу да пронађу у свим угоститељским објектима у земљи и иностранству.