МИСИЈА ШКОЛЕ

У атмосфери квалитетног учења, међусобног уважавања и поштовања желимо да мотивишемо ученике и пробудимо њихову радозналост и интересовања, али и да их подстакнемо да критички размишљају и одлучују. У остварењу своје мисије наша школа се определила за  стручну, креативну и  савремену наставу која ће код ученика развијати способност  да мисле слободно и самостално. Тиме  се на прави начин развијају стручне компетенције ученика који ће бити оспособљени да одговоре изазовима и потребама тржишне економије и савременог пословања.

.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Наша визија је квалитетна настава и  школа са таквим  системом обезбеђења квалитета који ће гарантовати ефективан мониторинг постојећих и развој нових образовних профила. Желимо да наши ученици своја средњошколска  знања успешно примењују у пракси. Настојимо да код њих развијамо критичко мишљење и свест о томе  да је бити образован, узвишено и вредно. Свесни те вредности,  желимо срећног средњошколца који ће своју каријеру градити на новим идејама и знањима у даљем школовању.

Спремни смо да учимо и да напредујемо заједно!