Ученици одељења 32, образовног профила –  техничар обезбеђења, у оквиру блок наставе коју води професорка Емилија Јанков, посетили су Ватрогасни дом где су имали прилику да се упознају са средствима и опремом за гашење пожара, као и са опремом за личну и заједничку заштиту од пожара. Такође,  посетили су просторије Црвеног крста где је била организована практична обука о пружању прве помоћи у случају настанка повреде од опекотина и обука  оживљавања лица у случају гушења димом и престанка рада срца.