Обавештавају се ванредни ученици да уплате уписа и полагања испита почев од 01.01.2024. године врше на новом жиро рачуну 840-31302845-09 са позивом на број 97 7402035040174231700