Поштовани родитељи и ученици,

Полазећи од основних циљева образовања и васпитања, првенствено ради обезбеђивања добробити и подршке целовитом развоју детета, ученика и полазника и стварања услова за подстицајно и безбедно окружење, након велике трагедије која се десила 3.маја 2023. године у Огледној школи „Владислав Рибникар“ у Београду и последица која трагедија носи са собом, обавештавмо вас да је Влада Републике Србије донела одлуку:

Друго полугодиште школске 2022/2023. године за ученике основних и средњих школа, у делу који се односи на редовну наставу, завршава се у уторак, 6. јуна 2023.године.

Све остале активности предвиђене календаром образовно-васпитног рада остварују се и даље како је утврђено (реализација матурских и завршних испита, поправни испити, допунска настава, реализација блок наставе и практичне наставе).

До уторка, 6. јуна 2023.године ученици ће бити упознати са предлогом закључних оцена за ову школску годину. Уколико ученик не буде задовољан оценом, Школа ће омогућити реализацију допунске наставе од 7-20.јуна 2023 године, како би исту поправили уколико својим резултатом покажу да има основе за поправљање оцене. О терминима допунске наставе ученици ће бити обавештени у уторак 6.јуна 2023.године.