SNKI SB 4L01S – Економски техничар

Подручје рада: економија, право и администрација
Трајање образовања: четири године
Број ученика који уписујемо: 28
Економски техничар је један од најстаријих профила ...

SNKI SB 4L16S – Финансијско-рачуноводствени техничар

Подручје рада: економија, право и администрација
Трајање образовања: четири године
Број ученика који уписујемо: 28
Финансијско рачуноводствени техничар је један од савремених ...

SNKI SB 4K02S – Трговински техничар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам
Трајање образовања: четири године
Број ученика који уписујемо: 28
Трговински техничар је веома тражено занимање с ...

SNKI SB 3K06S – Трговац/SNKI SB 3K07S – Конобар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам
Трајање образовања: три године
Број ученика који уписујемо: 14+14
Потребна занимања где ученци за кратко време ...

SNKI SB 3K08S – Кувар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам
Трајање образовања: три године
Број ученика који уписујемо: 28
Кувар је једно од најпопуларнијих занимања на ...