Одељењске старешине

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Одељенске старешине првог разреда:

 – 11 – Гавранчић Зора

 – 12 – Иличин Љубица

 – 13 – Крстић Наташа

 – 14 – Влашић Вук

Одељенске старешине другог разреда:

 – 21 – 

 – 22 – 

 – 23 – 

 – 24 – 

Одељенске старешине трћрг разреда:

 – 31 – Јованов Душица

 – 32 – Јовчевски Љиљана

 – 33 – Милићев Софија

 – 34 – Хофгезанг Емил

Одељенске старешине четвртог разреда:

 – 41 – Попов Јасна

 – 42 – Секулин Мирјана

 – 43 – Радованов Тања