Разред и одељењеОбразовни профилОдељењски старешина
I 1Економски техничарДушица Јованов
I 2Туристички техничарНаташа Крстић
I 3КуварГоран Бошњак
I 4Конобар/ТрговацДане Цветићанин
II 1Економски техниарДубравка Варађанин
II 2КомерцијалистаЖељка Миличић
II 3КуварАна Шогоров
II4Конобар/ТрговацТања Радованов
III 1Економски техничарЉубица Колунџић
III 2Техничар обезбеђењаАлександар Борић
III 3ТрговацПопов Јасна
III 4Конобар /куварВокић Душко
IV1Економски техничарКојић Ивана
IV 2КомерцијалистаСекулин Мирјана