Ред Бр.НАСТAВНИК (име и презиме)ДОПУНСКА НАСТАВАДОДАТНА НАСТАВА
 ОДЕЉЕЊЕ Број ученикаВРЕМЕ (дан и сат) БРОЈ УЧЕНИКАОДЕЉЕЊЕ Број ученикаВРЕМЕ (дан и сат) БРОЈ УЧЕНИКА
 1Љубица Иличин1.1 ( 8)26.12. 27.12 28.12 8,00-9,40  
 2Љубица Иличин1.2 ( 8)27.12 28.12 29.12 8,00-9,40  
 3Љубица Иличин1.4 ( 10)27.12 28.12 29.12 8,00-9,40  
 4Љубица Иличин4.1 ( 6)26.12 27.12 28.12 9,40-11,25  
 5Љубица Иличин4.2 ( 10)26.12 27.12 28.12 9,40-11,25  
 6Зора Гавранчић1.2 (1)26.12 8,00-9,00  
 7Зора Гавранчић1.4(1)26.12 9,00-10,00  
 8Тихомир Гајски2 (9)26. 12. 11:05 – 11:50 27.12. 10:50 – 11:35 28.12. 10:50 – 11:35  
 9Тихомир Гајски1.4 (2)26.12. 11:05 – 11:50 27. 12. 9:45 – 10:30 28:12. 9:45 – 10:30  
 10Тихомир Гајски3.4 (1)26. 12. 11:05 – 11:50 27.12; 28.12. 9:45 – 10.30  
 11Тихомир Гајски4.2 (5)28.12. 8:00 – 9:35 29.12. 8:00 – 8:45  
 12Eржебет Леринц1.2 (2)26.12.2022. 9.00-11.00  
 13Надежда Поповић3.226.12.2022. 28.12.2022. у 10.00  
 14Надежда Поповић2.3(1)26.12.2022 28.12.2022.. у 11.00  
 15Надежда Поповић1.3(2)26.12.2022.28.12.2022.  у 09.00  
 16Јанков Емилија4.2 (5)26.12.2022. 27.12.2022. 8.00-9.30  
 17Завишин Станислав4.1(1)26.12.2022. у 10.00  
 18Јовчевски Љиља1.4(2)26.12.2022. 27.12.2022. у 10.00  
 19Јовчевски Љиља3.3(2)27.12.2022. у 11.00  
 20Јовчевски Љиља3.3(1)28.12.2022. у 10.00  
 21Голушин Милица1.2 + 1.426.12.2022. 29.12.2022. 8.00-9.00  
 22Голушин Милица3.226.12.2022. 9.00-10.00