Помоћно особље

Помоћно особље у нашој школи чине:

 – Марић Драган

 – Телечки Гордана

 – Ђорђевић-Кењало Божана

 – Блажић Катарина

 – Белош Живица

 – Јеловац Оливера

 – Симић Француски Биљана

 – Бјелотомић Мирко