ПредметИме и презиме наставника
Српски језик и књижевностЉубица Колунџић, Душица Јованов
Енглески језикСофија Милићев, Соња Шимон  
Немачки језик  Голушин Милица
Математика  Љубица  Иличин, Надежда Поповић ( Арон Чеке замена)
Физичко васпитање    Александар Борић, Васа  Микалачки 
Рачунарство и информатика    Емил Хофгезанг, Тања Радованов, Марија Тешић
Економска група предмета      Дубравка Варађанин, Зора Гавранчић,  Ружица Глушица, Јасна Грбић, Верица Дујин, Станислав Завишин, Љиљана Јовчевски, Ивана Којић,  Жељка Миличић, Јасна Попов, Мирјана Секулин
Правна група предметаЕржебет Леринц, Емилија  Јанков 
Куварско / конобарска група предмета    Горан Бошњак, Душко Вокић, Милан Малетић, Дане Цветићанин, Ана Шогоров, Јелица Мицић
Историја    Гајски Тихoмир
Географија    Марија Мишковић
Биологија  Емила Кленанц, Данијела Тртић
Хемија    Соња Стојановић (Сања Сивчев замена)
Физика    Татјана Караћ Јесић
Ликовна култура    Александар Јоксимовић
Психологија Сања Мракић
Филозофија   Логика са етикомДраган  Оџић
Практична настава  Вук Влашић
Грађанско васпитање    Војислав Бошњак
Верска настава    Бранислав Јесић, Бела Мичик