ПРЕДМЕТДАНВРЕМЕПРОФЕСОР
Српски језик и књижевностуторак17:30-18:15Колунџић Љубица
четвртак16:30-17:00Јованов Душица
Енглески језиксреда16:45-17:25Милићев Софија
среда16:45-17:25Шимон Соња
Немачки језикпетак17:30-18:15Голушин Милица
Социологија Грађанско васпитањепонедељак15:40-16:25Бошњак Војислав
Ликовна култура Историја уметности Уметничко обликовањеуторак16:45-17:25Јоксимовић Александар
Историјачетвртак17:30-18:15Гајски Тихомир
Физичко васпитањечетвртак16:25-16:45Микалачки Васа
среда16:25-16:45Борић Александар
Математикапонедељак15:40-16:25Чеке Арон
четвртак17:30-18:15Иличин Љубица
Рачунарство и информатика Пословна информатикапонедељак16:25-16:45Тања Радованов
уторак16:45-17:25Марија Тешић
Хемија Познавање робе Комерцијално познавање робесреда17:30-18:15Сивчев Сања
Биологија Екологија Екологија и заштита животне средине Исхранапонедељак16:45-17:25Кленанц Емила
Правна група предметачетвртак16:45-17:25Леринц Ержебет
понедељак14:00-14:45Емилија Јанков
Психологијасреда15:40-16:25Мракић Сања
Економска географија Туристичка географија Географијасреда17:30-18:15Мишковић Марија
Пословна економија Маркетингсреда15:45-16:15Варађанин Дубравка
Рачуноводство  (I и III раз.) Рачуноводство у трговинисреда15:40-16:25Зора Гавранчић
Рачуноводство  (II  и IV раз.) Обука у виртуелном предузећууторак15:45-16:15Којић Ивана
Економика туристичких и угоститељских предузећа Организација набавке и продаје Маркетинг у трговиниуторак16:45-17:25Станислав Завишин
Економика трговине Основи пословања у трговини Техника продаје и услуге купцима Практична настава Трговинско пословање Економика и организација трговинских предузећапонедељак17:30-18:15Глушица Ружица
Основи трговине Набавка и физичка дистрибуција Основи туризма и угоститљства Јавне финансије Савремена  пословна кореспонденцијапетак15:40-16:25Јовчевски Љиљана
Предузетништво Обука у виртуелном предузећу (2,3,4 раз.комерц.)понедељак14:50-15:35Грбић Јасна
Основи економије Хотелијерство Хотелијерско пословањепонедељак17:30-18:15Крстић Наташа
Принципи економије Национална економија Дактилографија и административно пословањесреда17:30-18:15Секулин Мирјана
Пословна комуникација Канцеларијско пословање Финансијско пословање Финансијско рачуноводствена обукауторак17:30-18:15Жељка Миличић
Основи туризма у угоститељству Статистикауторак17:30-18:15Попов Јасна
Куварствопонедељак16:25-16:45Милан Малетић
понедељак16:20-16:50Ана Шогоров
понедељак15:45-16:15Горан Бошњак
Услуживањепонедељак18:20-19:05Вокић Душко
понедељак16:20-16:50Дане Цветићанин
Верска наставапетак14:50-15:35Јесић Бранислав