ПРЕДМЕТДАНВРЕМЕПРОФЕСОР
Српски језик и књижевностуторак10:45-11:25Колунџић Љубица
понедељак11:30-12:15Јованов Душица
Енглески језикчетвртак10:45-11:25Милићев Софија
уторак12:20-13:05Шимон Соња
Немачки језиксреда11:30-12:15Голушин Милица
Социологија Грађанско васпитањесреда08:50-09:35Дамир Грошин
Ликовна култура Историја уметности Уметничко обликовањеуторак11:30-12:15Јоксимовић Александар
Историјапетак10:25-10:45Гајски Тихомир
Физичко васпитањечетвртак10:25-10:45Микалачки Васа
среда10:45-11:25Борић Александар
Математикауторак10:45-11:25Милан Калембер
среда10:45-11:25Иличин Љубица
Рачунарство и информатика Пословна информатикапонедељак10:30-10:45Тања Радованов
петак10:30-10:45Марија Тешић
Хемија Познавање робе Комерцијално познавање робесреда10:30-10:45Сивчев Сања
Биологија Екологија Екологија и заштита животне средине Исхранапетак10:45-11:25Кленанц Емила
Правна група предметапонедељак10:45-11:25Леринц Ержебет
уторак08:00-08:45Емилија Јанков
Психологијасреда09:40-10:25Мракић Сања
Економска географија Туристичка географија Географијасреда08:50-09:35Мишковић Марија
Пословна економија Маркетингпетак11:30-12:15Варађанин Дубравка
Рачуноводство  (I и III раз.) Рачуноводство у трговиниуторак09:40-10:25Зора Гавранчић
Рачуноводство  (II  и IV раз.) Обука у виртуелном предузећупонедељак09:40-10:25Којић Ивана
Економика туристичких и угоститељских предузећа Организација набавке и продаје Маркетинг у трговинисреда11:30-12:15Станислав Завишин
Економика трговине Основи пословања у трговини Техника продаје и услуге купцима Практична настава Трговинско пословање Економика и организација трговинских предузећачетвртак11:30-12:15Глушица Ружица
Основи трговине Набавка и физичка дистрибуција Основи туризма и угоститљства Јавне финансије Савремена  пословна кореспонденцијачетвртак08:50-09:35Јовчевски Љиљана
Предузетништво Обука у виртуелном предузећу (2,3,4 раз.комерц.)понедељак08:50-09:35Грбић Јасна
Основи економије Хотелијерство Хотелијерско пословањечетвртак11:30-12:15Крстић Наташа
Принципи економије Национална економија Дактилографија и административно пословањепетак10:45-11:25Секулин Мирјана
Пословна комуникација Канцеларијско пословање Финансијско пословање Финансијско рачуноводствена обукачетвртак10:45-11:25Жељка Миличић
Основи туризма у угоститељству Статистикапонедељак13:05-13:55Попов Јасна
Куварствопонедељак10:25-10:45Милан Малетић
уторак10:25-10:45Ана Шогоров
понедељак09:40-10:25Горан Бошњак
Услуживањесреда09:40-10:25Вокић Душко
среда10:25-10:45Дане Цветићанин
Верска наставапетак08:50-09:35Јесић Бранислав