ПРЕДМЕТДАНВРЕМЕПРОФЕСОР
Српски језик и књижевностуторак16:45-17:25Колунџић Љубица
понедељак16:45-17:25Јованов Душица
Енглески језикчетвртак16:45-17:25Милићев Софија
уторак18:20-19:05Шимон Соња
Немачки језиксреда17:30-18:15Голушин Милица
Социологија Грађанско васпитањесреда14:50-15:35Дамир Грошин
Ликовна култура Историја уметности Уметничко обликовањеуторак17:30-18:15Јоксимовић Александар
Историјапетак16:25-16:45Гајски Тихомир
Физичко васпитањечетвртак16:25-16:45Микалачки Васа
среда16:45-17:25Борић Александар
Математикауторак16:45-17:25Милан Калембер
среда16:45-17:25Иличин Љубица
Рачунарство и информатика Пословна информатикапонедељак16:25-16:45Тања Радованов
петак16:25-16:45Марија Тешић
Хемија Познавање робе Комерцијално познавање робесреда16:25-16:45Сивчев Сања
Биологија Екологија Екологија и заштита животне средине Исхранапетак17:30-18:15Кленанц Емила
Правна група предметапонедељак16:45-17:25Леринц Ержебет
уторак14:00-14:45Емилија Јанков
Психологијасреда15:40-16:25Мракић Сања
Економска географија Туристичка географија Географијасреда14:50-15:35Мишковић Марија
Пословна економија Маркетингпетак17:30-18:15Варађанин Дубравка
Рачуноводство  (I и III раз.) Рачуноводство у трговиниуторак15:40-16:25Зора Гавранчић
Рачуноводство  (II  и IV раз.) Обука у виртуелном предузећупонедељак15:40-16:25Којић Ивана
Економика туристичких и угоститељских предузећа Организација набавке и продаје Маркетинг у трговинисреда17:30-18:15Станислав Завишин
Економика трговине Основи пословања у трговини Техника продаје и услуге купцима Практична настава Трговинско пословање Економика и организација трговинских предузећачетвртак17:30-18:15Глушица Ружица
Основи трговине Набавка и физичка дистрибуција Основи туризма и угоститљства Јавне финансије Савремена  пословна кореспонденцијачетвртак14:50-15:35Јовчевски Љиљана
Предузетништво Обука у виртуелном предузећу (2,3,4 раз.комерц.)понедељак14:50-15:35Грбић Јасна
Основи економије Хотелијерство Хотелијерско пословањечетвртак17:30-18:15Крстић Наташа
Принципи економије Национална економија Дактилографија и административно пословањепетак16:45-17:25Секулин Мирјана
Пословна комуникација Канцеларијско пословање Финансијско пословање Финансијско рачуноводствена обукачетвртак16:45-17:25Жељка Миличић
Основи туризма у угоститељству Статистикапонедељак16:45-17:25Попов Јасна
Куварствопонедељак16:25-16:45Милан Малетић
уторак16:25-16:45Ана Шогоров
понедељак09:40-10:25Горан Бошњак
Услуживањечетвртак14:00-14:45Вокић Душко
среда16:25-16:45Дане Цветићанин
Верска наставапетак14:50-15:35Јесић Бранислав

12.03.2024. година 

Емилија Јанков