ПРЕДМЕТДАНВРЕМЕПРОФЕСОР
Српски језик и књижевностуторак11:30-12:15Колунџић Љубица
четвртак10:45-11:25Јованов Душица
Енглески језиксреда10:45-11:25Милићев Софија
среда10:45-11:25Шимон Соња
Немачки језикпетак11:30-12:15Голушин Милица
Социологија Грађанско васпитањепонедељак09:40-10:25Бошњак Војислав
Ликовна култура Историја уметности Уметничко обликовањеуторак10:45-11:25Јоксимовић Александар
Историјачетвртак11:30-12:15Гајски Тихомир
Физичко васпитањечетвртак10:25-10:45Микалачки Васа
среда10:45-11:25Борић Александар
Математикапонедељак09:40-10:25Чеке Арон
четвртак11:30-12:15Иличин Љубица
Рачунарство и информатика Пословна информатикапонедељак13:05-13:55Тања Радованов
уторак10:45-11:25Марија Тешић
Хемија Познавање робе Комерцијално познавање робесреда11:30-12:15Сивчев Сања
Биологија Екологија Екологија и заштита животне средине Исхранапонедељак10:45-11:25Кленанц Емила
Правна група предметачетвртак10:45-11:25Леринц Ержебет
понедељак08:00-08:45Емилија Јанков
Психологијасреда09:40-10:25Мракић Сања
Економска географија Туристичка географија Географијасреда11:30-12:15Мишковић Марија
Пословна економија Маркетингсреда09:40-10:25Варађанин Дубравка
Рачуноводство  (I и III раз.) Рачуноводство у трговинисреда09:40-10:25Зора Гавранчић
Рачуноводство  (II  и IV раз.) Обука у виртуелном предузећууторак09:40-10:25Којић Ивана
Економика туристичких и угоститељских предузећа Организација набавке и продаје Маркетинг у трговиниуторак10:45-11:25Станислав Завишин
Економика трговине Основи пословања у трговини Техника продаје и услуге купцима Практична настава Трговинско пословање Економика и организација трговинских предузећапонедељак11:30-12:15Глушица Ружица
Основи трговине Набавка и физичка дистрибуција Основи туризма и угоститљства Јавне финансије Савремена  пословна кореспонденцијапетак09:40-10:25Јовчевски Љиљана
Предузетништво Обука у виртуелном предузећу (2,3,4 раз.комерц.)понедељак08:50-09:35Грбић Јасна
Основи економије Хотелијерство Хотелијерско пословањепонедељак11:30-12:15Крстић Наташа
Принципи економије Национална економија Дактилографија и административно пословањесреда11:30-12:15Секулин Мирјана
Пословна комуникација Канцеларијско пословање Финансијско пословање Финансијско рачуноводствена обукауторак09:40-10:25Жељка Миличић
Основи туризма у угоститељству Статистикапонедељак13:05-13:55Попов Јасна
Куварствопонедељак10:25-10:45Милан Малетић
уторак10:25-10:45Ана Шогоров
понедељак09:40-10:25Горан Бошњак
Услуживањесреда09:40-10:25Вокић Душко
среда10:25-10:45Дане Цветићанин
Верска наставапетак08:50-09:35Јесић Бранислав