ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – други разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Поповић Мирко1. Туристичка географија20.12.2023. у 08:50

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – други разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.  Остојић Маја1.  Биологија15.12.2023. у 10:25
2. Организација набавке и продаје22.12.2023. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА (четврти разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Попов Марко1. Трговинско пословање15.12.2023. у 09:40
2. Предузетништво   18.12.2023. у 11:30
3. Mаркетинг у туризму22.12.2023. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – други разред)

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.Весна Бакалић Ханцик1.  Пословни енглески језик20.12.2023. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.Станојевић Никола1.  Математика (писмени) Математика (усмени)15.12.2023. у 10:45 18.12.2023. у 10:25

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Ухулов Стефан1. Основи туризма и угоститељства18. 12.2023. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.Матић Славица1.  Биологија15.12.2023. у 10:25
2.Принципи економије20.12.2023. у 11:30
1. Јепурски Даниел  1. Економска географија20.12.2023. у 08:50
2. Пословна кореспонденција и комуникација22.12.2023. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Сараволац Марија1. Основи туризма и угоститељства18.12.2023. у 11:30
1. Попов Вања1. Куварство22.12.2023. у 08:00
2. Професионална пракса22.12.2023. у 08:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА (други разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Ђориђ Огњен1. Основи радног права20. 12.2023. у 11:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (други разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Детки Светлана1.  Пословни енглески језик20.12.2023. у 10:30
2. Верска настава21.12.2023. у 08:50
3. Пословна кореспонденција и комуникација22.12.2023. у 09:40
1. Матић Тијана  1. Јавне финансије15.12.2023. у 09:40
2. Пословна економија20.12.2023. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (ТРЕЋИ разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.  Таша Радновић1. Пословна економија20.12.2023. у 09:40
1.  Српски језик и књижевност (писмени) Српски језик и књижевност (усмени)21.12.2023. у 10:45 22.12.2023. у 10:30