ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – други разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.  Поповић Мирко1. Туристичка географија22.11.2023. у 14:50
2.Економика угоститељских и туристичких предузећа27.11.2023. у 17:30
3. Пословна информатика у туризму и угоститељству (изборни)28.11.2023. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.Станојевић Никола1.  Математика (писмени) Математика (усмени)27.11.2023. у 15:40 30.11.2023. у 13:30
1.Илијев Марина1.  Српски језик и књижевност (писмени) Српски језик и књижевност (усмени)27.11.2023. у 16:45 28.11.2023. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – други разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.  Остојић Маја1.  Биологија23.11.2023. у 13:15
2. Канцеларијско пословање27.11.2023. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – први разред)

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.Весна Бакалић Ханцик1.  Принципи економије21.11.2023. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Ухулов Стефан1. Здравствена култура23.11.2023. у 13:15
2. Географија22.11.2023. у 14:50

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Сараволац Марија1. Исхрана23.11.2023. у 13:15
1. Попов Вања1. Хемија20.11.2023. у 17:00
2. Основе туризма и угоститељства27.11.2023. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА (четврти разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Попов Марко1. Физичко васпитање20.11.2023. у 15:40
2. Менаџмент21.11.2023. у 16:45
3.  Енглески језик (писмени) Енглески језик (усмени)24.11.2023. у 18:20 28.11.2023. у 17:30
4. Грађанско васпитање27.11.2023. у 15:40
5.  Српски језик и књижевност (писмени) Српски језик и књижевност (усмени)27.11.2023. у 16:45 28.11.2023. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (ТРЕЋИ разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.  Таша Радновић3.  Енглески језик (писмени) Енглески језик (усмени)24.11.2023. у 18:20 28.11.2023. у 17:30
2. Грађанско васпитање27.11.2023. у 15:40
3.Ликовна култура28.11.2023. у 16:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Матић Тијана  1.Пословна кореспонденција и комуникација21.11.2023. у 16:45
2. Економска географија22.11.2023. у 14:50