ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.Станојевић Никола1. Филозофија26.10.2023. у 12:20

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – први разред)

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.Иванчевић Ивана1. Екологија и заштита животне средине20.10.2023. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Ухулов Стефан1. Исхрана20.10.2023. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Сараволац Марија1. Здравствена култура20.10.2023. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Попов Вања1. Здравствена култура20.10.2023. у 10:30
2. Исхрана20.10.2023. у 10:30
3. Хемија24.10.2023. у 10:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Матић Тијана 2. Јепурски Даниел1. Пословна економија27.10.2023. у 09:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – други разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.  Остојић Маја1.  Енглески језик-2. страни језик (писмени) Енглески језик -2. страни језик (усмени)20.10.2022. у 12:20 25.10.2022. у 10:45
2. Принципи економије24.10.2023. у 10:45