ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – други разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Поповић Мирко1. Куварство28.02.2024. у 08:30
2. Професионална пракса28.02.2024. у 08:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – други разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Остојић Маја1.  Биологија23.02.2024. у 10:30 
2. Рачуноводство у трговини (писмени) Рачуноводство у трговини (усмени)20.02.2024. у 09:40 26.02.2024. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА (други разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Ђорић Огњен1. Основи радног права21.02.2024. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА (четврти разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Попов Марко1. Социологија са правима грађана21.02.2024. у 09:40
2.  Математика ( писмени) Математика ( усмени)26.02.2024. у 11:30 27.02.2024. у 11:30
3.  Немачки језик (2.страни језик) – писмени Немачки језик (2.страни језик) – усмени23.02.2024. у 09:40 28.02.2024. у 12:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.Илијев Марина1. Енглески језик ( писмени) Енглески језик ( усмени)22.02.2024. у 10:45 27.02.2024. у 08:30
1.Станојевић Никола1.  Немачки језик (2.страни језик) – писмени Немачки језик (2.страни језик) – усмени23.02.2024. у 09:40 28.02.2024. у 12:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (ТРЕЋИ разред))

Презиме и име кандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1.  Таша Радновић1. Национална економија23.02.2024. у 09:40
2. Пословни енглески језик27.02.2024. у 08:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Сараволац Марија1. Хемија21.02.2024. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (други разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Попов Вања1. Економика туристичких и угоститељских предузећа23.02.2024. у 09:40
2. Пословни страни језик (изборни)27.02.2024. у 08:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (други разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Матић Славица1. Ликовна култура20.02.2024. у 11:30
2.  Принципи економије23.02.2024. у 10:45
3. Пословни енглески језик27.02.2024. у 08:30
1. Јепурски Даниел  1. Рачуноводство (писмени) Рачуноводство (усмени)20.02.2024. у 09:40 26.02.2024. у 11:30
2. Пословни енглески језик27.02.2024. у 08:30
3. Пословна економија28.02.2024. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (други разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Детки Светлана1. Српски језик и књижевност (писмени) Српски језик и књижевност (усмени)19.02.2024. у 09:40 21.02.2024. у 10:30
2. Рачуноводство (писмени) Рачуноводство (усмени)20.02.2024. у 09:40 26.02.2024. у 11:30
3. Физичко васпитање23.02.2024. у 11:30
4. Пословна економија28.02.2024. у 09:40
1. Матић Тијана  1. Рачуноводство (писмени) Рачуноводство (усмени)20.02.2024. у 09:40 26.02.2024. у 11:30
2. Пословни енглески језик27.02.2024. у 08:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Ухулов Стефан1. Услуживање21.02.2024. у 08:30
2. Професионална пракса21.02.2024. у 08:30
3. Основи туризма и угоститељства23.02.2024. у 10:45
4. Немачки језик (2.страни језик) – писмени Немачки језик (2.страни језик) – усмени23.02.2024. у 09:40 28.02.2024. у 12:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (трећи разред)

Презиме и име КандидатаНазив испитаДатум и време полагања
1. Мијуцин Тања1. Грађанско васпитање21.02.2024. у 08:50
2. Социологија са правима грађана21.02.2024. у 09:40
3. Физичко васпитање23.02.2024. у 11:30
4. Енглески језик ( писмени) Енглески језик ( усмени)22.02.2024. у 10:45 27.02.2024. у 08:30