Савет родитеља

Чланове савета родитеља чине представници родитеља из сваког разреда по један.