Јанков Емилија

 – Филозофски факултет, Скопље,

 – Професор народне одбране,

 – Ради као библиотекар и координатор за ванредне ученике.


Рајков Катица, дипломирани психолог

 – Филозофски факултет, Београд,

 – Ради као стручни сарадник,

 – Саветник гешталт психотерапије,

 – Ментор ученицима ромске националности.