Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам
Трајање образовања: три године
Број ученика који уписујемо: 14+14


Потребна занимања где ученци за кратко време стичу радне способости и могућност да се запосле.

SNKI SB 3K06S – Трговац

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам
Трајање образовања: три године
Број ученика који уписујемо: 14

Трговац је потребно занимање и ученик за кратко време стиче радне способости и могућност да се запосли. Ученици ће научити да обављају послове набавке и снабдевања продавнице робом, раде на каси, излажу робу, учествују у промоцији.
Практична настава настава се одвија у специјализованом кабинету за учење и кроз велики број часова практичне наставе у трговинским објектима у граду.

По добијању дипломе, ученици се могу доквалификовати за четврти степен и наставити школовање у високошколским установама.

Запослење могу да пронађу у продавницама, маркетима, трговачким центрима и комерцијалном сектору предузећа.

SNKI SB 3K07S – Конобар


Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам
Трајање образовања: три године
Број ученика који уписујемо: 14


Конобар је тражено занимање кроз које ће ученици научити да професионалноно дочекују госте, услужују их пићем и храном, да примају поруџбине, извршавају послове наплате у свим угоститељским објектима.

Практична настава се одвија у специјализованом кабинету за учење и кроз велики број часова практичне наставе ван школе у угоститељским објектима.

Наставак школовања у високошколским установама једна је од могућности коју пружа овај образовни профил.

Посао могу да пронађу у свим угоститељским објектима у земљи и иностранству.